20 Ιουνίου, 2024
Οικονομία

ΕΦΚΑ – Κατασκηνώσεις: Από 20 Μαΐου οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και οι περίοδοι

Από 20 Μαΐου τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη θερινή περίοδο κατασκηνώσεων του e- ΕΦΚΑ για φέτος 2024, τόσο για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, όσο και για τα παιδιά με αναπηρία.

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά συμπεριληπτικές κατασκηνώσεις, δηλαδή τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα παιδιά με αναπηρία θα είναι μαζί.

Αυτό αφορά στην 1η, 3η, 4η και 5η περίοδο. Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει η 6η περίοδος, που αφορά αποκλειστικώς παιδιά με αναπηρία, με περιορισμένες θέσεις.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά σε έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και παιδιά εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

  • η 1η κατασκηνωτική περίοδος (15/6/2024-30/6/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία
  • η 2η κατασκηνωτική περίοδος (1/7/2024 – 15/7/2024), αποκλειστικώς για παιδιά τυπικής ανάπτυξης
  • η 3η κατασκηνωτική περίοδος (16/7/2024- 30/7/2024), για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία
  • η 4η κατασκηνωτική περίοδος (31/7/2024-14/8/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία
  • η 5η κατασκηνωτική περίοδος (15/8/2024- 29/8/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία
  • η 6η κατασκηνωτική περίοδος (25/08/2024-3/9/2024) αφορά αποκλειστικώς παιδιά με αναπηρία και περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις των ανωτέρω ημερομηνιών ανά κατασκηνωτική επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, το χρονικό διάστημα διαμονής στην κατασκηνωτική επιχείρηση είναι δέκα πέντε ημέρες (15) για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και δέκα ημέρες (10) για τα παιδιά με αναπηρία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων των ενταχθέντων Φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών στον e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2024.

Ειδικότερα:

α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΞΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & Συνταξιούχοι του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ , οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΠΔΕ, και οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠΙΤ, οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών, των ως άνω Φορέων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν κάνουν χρήση της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2024.

β) παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

γ) παιδιά ηλικίας 6-16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e- ΕΦΚΑ,

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι την 30/05/2024, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/elektronikes-yperesies/aiteseis-kataskenoseon-2024 , κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.

O συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2024 ανέρχεται συνολικά στις 36.000 θέσεις για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για συγκεκριμένη επιχείρηση και κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ μέσω αυτόματης διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την 10η/6/2024, οπότε όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία πρέπει να υπογραφεί και να παραδοθεί κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.

Διαβάστε εδώ τη λίστα των κατασκηνώσεων για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και εδώ τη λίστα των κατασκηνώσεων για παιδιά μη τυπική ανάπτυξης

e-ΕΦΚΑ: 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα θερινής περιόδου 2024

Aπό πλευράς e-ΕΦΚΑ δίδονται απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1.Δεν δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Δυστυχώς όχι.Βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 ( Α΄85) έως την έκδοση ενιαίου Κανονισμού Παροχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσόμενων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ, την τρέχουσα θερινή περίοδο έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων μόνο οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι για τους οποίους υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων τους.

Να σημειωθεί ότι, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν όμως δικαίωμα της παροχής δια του

προγράμματος κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ.

2.Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων;

Όχι. Οι δικαιούχοι, που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και αποκλείστηκαν κατά την εφαρμογή των οικονομικών κριτηρίων, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.

Επίσης, οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ένστασης για επιλογή συγκεκριμένης

κατασκηνωτικής επιχείρησης.

3. Μπορεί τελικά να μην πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα κατασκηνώσεων;

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2024, ανακαλείται ή και διακόπτεται χωρίς προειδοποίηση αζημίως και ελεύθερα, σε περίπτωση που δεν επιτραπεί ή ανασταλεί ή ανακληθείσα λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι και οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους όρους των δημόσιων αρχών για την προστασία της υγείας των κατασκηνωτών.

4.Είμαι ασφαλισμένος/συνταξιούχος του ΧΧΧΧΧ πρώην φορέα, πού μπορώ να κάνω αίτηση και ποιον φορέα να επιλέξω;

Βάσει καταστατικών διατάξεων, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συμμετέχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΞΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΤΑΤΣΑΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑΤΥΔΘ, οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ , οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΠΔΕ, και οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠΙΤ, οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών, των ως άνω Φορέων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν κάνουν χρήση της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2024,

β) παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη

αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ηλικίας 6-16 ετών και

γ) παιδιά ηλικίας 6-16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του eΕΦΚΑ.

Αν δεν είστε ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ενός από τους παραπάνω φορείς δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν όμως δικαίωμα συμμετοχής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

5. Είμαι πατέρας δύο (τριών κλπ) παιδιών, πρέπει να κάνω μία αίτηση ή δύο (τρεις κλπ);

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν για κάθε παιδί ξεχωριστά. Κάποια στοιχεία (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας) θα χρειαστεί να τα συμπληρώσετε μόνο μία φορά.

6. Ποιος εκ των γονέων μπορεί να κάνει την αίτηση;

Την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς, εφόσον οι διατάξεις του Φορέα ασφάλισής του δίνουν δικαίωμα συμμετοχής, ανεξάρτητα εάν το παιδί έχει καταχωρηθεί στον άλλο γονέα.

Στην αρχική σελίδα, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας θα πρέπει

να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ του άλλου γονέα, ειδικά στην περίπτωση που τα παιδιά έχουν καταχωρηθεί για ασφαλιστική ικανότητα στον άλλο γονέα.

Προσοχή: Εάν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προέρχεται και από

τους δύο γονείς, το παιδί μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά, συνεπώς αίτηση

συμμετοχής θα υποβληθεί μόνο από τον ένα γονέα.

7.Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Οι απαιτούμενοι έλεγχοι γίνονται κατά τη διάρκεια υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης και δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή.

Σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. κατά τον

έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας) θα ενημερωθείτε με μηνύματα τα οποία εμφανίζονται όταν κάνετε προβολή της αίτησης.

Για τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση, θα πρέπει να ενημερωθείτε από την κατασκήνωση.

8.Τα αδέρφια μπορούν δηλώσουν διαφορετικές περιόδους και διαφορετικές κατασκηνώσεις;

Ναι. Τίποτε δεν εμποδίζει στις αιτήσεις δύο αδερφιών να δηλωθεί διαφορετική κατασκήνωση ή και περίοδος για το καθένα.

9.Μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα αδέρφια θα πάνε μαζί στην κατασκήνωση;

Δυστυχώς όχι. Κατά την κατανομή των δικαιούχων στις κατασκηνώσεις υπάρχει πάντα η πιθανότητα δύο αδέρφια να βρεθούν σε διαφορετικές κατασκηνώσεις.

10. Αδυνατώ να υποβάλλω την αίτηση διότι εμφανίζεται το μήνυμα «Συνέβη κρίσιμο σφάλμα». Τι πρέπει να κάνω;

Είναι πιθανό το πρόβλημα ή το σφάλμα να προέρχεται από την υπερφόρτωση του συστήματος. Καταρχήν Δοκιμάστε να κάνετε την αίτηση αργότερα ή/και να χρησιμοποιήσετε άλλο browser. Αν όμως το πρόβλημα παραμένει στείλτε μας ένα e-mail ( υπάρχει στην πλατφόρμα) με όλα τα στοιχεία της αίτησης που αποτυγχάνετε να υποβάλετε (δείτε τα στοιχεία που πρέπει να μας στείλετε στις αρχικές παραγράφους του εγγράφου αυτού).

11. Δε βρέθηκαν προστατευόμενα ανήλικα τέκνα μου, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτών. Τι πρέπει να κάνω;

Ίσως υπήρξε πρόβλημα στην επικοινωνία με το Μητρώο Πολιτών ή τα στοιχεία του δεν είναιενημερωμένα.

Σε κάθε περίπτωση εσείς μπορείτε να συνεχίσετε δηλώνοντας το πλήθος των ανήλικων τέκνων σας στο σχετικό πεδίο στο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης.

Στην συνέχεια υποβάλετε τις αιτήσεις κανονικά και στείλτε μας με e-mail ( υπάρχει στην πλατφόρμα ), ένα αντίγραφο της οικογενειακής σας μερίδας, όπου να φαίνονται τα παιδιά σας.

12.Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας με ανήλικα παιδιά, που να επιτρέπει τη συμμετοχή τους στην κατασκήνωση;

Δεν υπάρχει κάποιο ύψος εισοδήματος το οποίο να αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ.

Όμως οι αιτήσεις μοριοδοτούνται με βάση το ετήσιο εισόδημα και το πλήθος των ανήλικων παιδιών της οικογένειας, αυτές που συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια επιλέγονται κατά προτεραιότητα έναντι εκείνων με λιγότερα μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξτε στην απόφαση Δ. Συμβουλίου του eΕΦΚΑ αρ. 37/4ης Συν./01.02.2024 ( ΑΔΑ: 6Ξ4046ΜΑΠΣ-16Δ).

13.Τι σημαίνει το μήνυμα «Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχετε ασφαλιστική ικανότητα από φορέα που συμμετέχει στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ έχουν δικαίωμα συμμετοχής συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων του eΕΦΚΑ.

Το παραπάνω μήνυμα σημαίνει ότι ο γονέας, που υποβάλλει την αίτηση, ή το παιδί για το οποίο υποβάλλει την αίτηση δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα (ανεξάρτητα από το φορέα προέλευσής της) ή ότι η ασφαλιστική ικανότητα του γονέα δεν προέρχεται από εντασσόμενο Φορέα που χορηγεί την κατασκηνωτική παροχή.

Σε περίπτωση που στην αίτηση σας εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα, θα πρέπει να ελέγξετε ασφαλιστική σας ικανότητα και την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού σας.

Ειδικότερα για τη δική σας ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι προέρχεται από κάποιον από τους πρώην φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Εφόσον θεωρείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να μας στείλετε με e-mail (υπάρχει στην πλατφόρμα), κάποιο αποδεικτικό για την ασφαλιστική σας ικανότητα και το φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Ειδικότερα στην περίπτωση των ασφαλισμένων του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕ Μετάλλου, αν στην αίτηση σας εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα θα πρέπει να μας στείλετε ηλεκτρονικά , ένα αντίγραφο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισής σας για το 2024.

Εφόσον περιέχει τους αναμενόμενους κωδικούς ειδικότητας και πακέτου κάλυψης, θα προχωρήσουμε την αίτησή σας. Λάβετε μόνο υπόψη σας ότι η ενημέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα η ενημέρωση της κατάστασης να μην είναι άμεση.

Σημείωση: Αντίγραφο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισής σας μπορείτε να το λάβετε από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ και πιο συγκεκριμένα από την διεύθυνση:

https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises

14.Τι σημαίνει το μήνυμα «Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είστε υπάλληλος του eΕΦΚΑ» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Οι υπάλληλοι που εργάζονται στον e-ΕΦΚΑ καθώς και οι συνταξιούχοι, πρώην υπάλληλοι των φορέων που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων ως ξεχωριστή κατηγορία.

Αν στην αίτηση σας εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα αυτό σημαίνει ότι υποβάλατε αίτηση ως υπάλληλος e-ΕΦΚΑ και το σύστημα δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει αυτόματα ως υπάλληλο (εν ενεργεία ή συνταξιούχο).

Αν είστε όντως υπάλληλος, τότε στείλτε μας ηλεκτρονικά, κάποιο αποδεικτικό (π.χ. μια μισθοδοσία) ότι είστε υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, ή τουλάχιστον αναφέρετέ μας την υπηρεσία, στην οποία εργάζεστε (ή εργαζόσασταν πριν τη συνταξιοδότηση σας).

Εφόσον τα στοιχεία που θα μας στείλετε επαληθευτούν, θα προχωρήσουμε την αίτησή σας.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ενημέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα η ενημέρωση της κατάστασης να μην είναι άμεση.

Αν δεν είστε υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, ακυρώστε την ή τις αιτήσεις, που τυχόν έχετε κάνει. Στην συνέχεια θα χρειαστεί να κάνετε νέα είσοδο στην πλατφόρμα και να επιλέξετε τον κατάλληλο για την περίπτωσή σας φορέα.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ερώτηση ( 4 ) παραπάνω.

15.Τι σημαίνει το μήνυμα «Δεν έχουμε λάβει το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Στην περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για τέκνο με αναπηρία, θα πρέπει να αποστείλετε το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ηλεκτρονικά ( υπάρχει e mail επικοινωνίας στην πλατφόρμα).

Λάβετε υπόψη σας ότι η ενημέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά με αποτέλεσμα η ενημέρωση της κατάστασης να μην είναι άμεση.

16. Τι σημαίνει το μήνυμα «Εκκρεμεί η μοριοδότηση της αίτησής» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό;

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις που μας έχουν προσφέρει οι κατασκηνωτικές επιχειρήσεις ανά περίοδο, η επιλογή των αιτήσεων που θα προκριθούν, θα γίνει με βάση μοριοδότηση, η οποία βασίζεται στο εισόδημα και στο πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων.

Το συγκεκριμένο μήνυμα απλά σημαίνει ότι δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία και τη μοριοδότηση των αιτήσεων. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για το θέμα αυτό.

17. Γιατί η «Κατασκήνωση Χ», δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κατασκηνώσεων;

Αυτό μπορεί να συμβεί, είτε γιατί η κατασκήνωση δεν επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, είτε γιατί δεν πρόσφερε θέσεις για την συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

18. Εάν επιλεγεί το παιδί μου τι πρέπει να κάνω;

Θα εκτυπώστε την κάρτα κατασκηνωτή από την πλατφόρμα, την οποία θα παραδώστε ενυπόγραφα στην κατασκήνωση κατά την είσοδο του παιδιού.

Ενημερώνουμε ότι κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση, θα πρέπει να συμπληρώστε στην κάρτα την ημερομηνία αποχώρησης του παιδιού και να υπογράψτε εκ νέου.

19. Πρέπει να πληρώσω επιπλέον ποσό στην κατασκήνωση για την συμμετοχή του παιδιού μου;

Σε κάθε περίπτωση, η ζήτηση πρόσθετης αμοιβής από το γονέα για την φιλοξενία του παιδιού απαγορεύεται.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Προβλέψεις – σοκ: Η καταστροφή των ενεργειακών υποδομών φέρνει νέο «κύμα» 9 εκατομμυρίων προσφύγων από την Ουκρανία 

admin

ΠΟΜΙΔΑ: Φορολογικός οδηγός για τα ανείσπρακτα ενοίκια

admin

Σταϊκούρας: Υψηλής σημασίας για την Ελλάδα η ανάπτυξη εμπορευματικού διαδρόμου ευρωπαϊκού Βορρά – Νότου

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy