20 Απριλίου, 2024
Οικονομία

Εβροφάρμα: Κέρδη προ φόρων ύψους 5,2 εκατ. ευρώ

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,246 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Εβροφάρμα ΑΕ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σύγκριση με το 2022.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του 2023 ανήλθαν στο ποσό των 2,707 εκατ. ευρώ κέρδη, παρουσιάζοντας αύξηση 78% σε σχέση με το 2022, όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν 1.522 εκατ. ευρώ κέρδη.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας για το 2023 ανήλθαν σε 2.375 εκατ. ευρώ κέρδη, αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν 246 εκατ. ευρώ κέρδη.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη 2.202 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 1.419 εκατ. ευρώ του 2022 αυξημένο κατά 55% και το εταιρικό σε κέρδη 2.133 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 8.594 εκατ. ευρώ έναντι 7.048 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 22% σε ενοποιημένο επίπεδο και σε 7.020 εκατ. ευρώ, έναντι 5.658 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24% σε εταιρικό επίπεδο.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 48.761 εκατ. ευρώ έναντι 45.381 εκατ.  ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40.799 εκατ.  ευρώ έναντι 37.359 εκατ.  ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 9,2%.

Η αύξηση των πωλήσεων της Εβροφάρμα προήρθε κυρίως από τις πωλήσεις στο εξωτερικό, καθώς και από τα επώνυμα προϊόντα στην ελληνική αγορά.

Σε ποσοστό ανάπτυξης οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 16%, οι επώνυμες πωλήσεις 14% και οι πωλήσεις ιδιωτικής ετικέτας 5%.

Ανάπτυξη κατέγραψαν όλες οι βασικές κατηγορίες προϊόντων στο σύνολό τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις φρέσκου γάλακτος και γάλα με κακάο παρουσίασαν ανάπτυξη 21%, οι πωλήσεις Κεφίρ και Αριάνι ανάπτυξη 39%, οι πωλήσεις γιαουρτιού οριακή ανάπτυξη 2%, οι πωλήσεις φέτας και λευκού τυριού ανάπτυξη 13%.

Το 1ο εξάμηνο του 2023 μειώθηκε ο όγκος πωλήσεων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας.

Ωστόσο, η μείωση αυτή αντιστράφηκε στο 2ο εξάμηνο του 2023 με τον όγκο πωλήσεων της εταιρείας να φαίνεται αυξημένος κατά 4% στο σύνολο του έτους.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους για την Εβροφάρμα βελτιώθηκε αρχικά από την ανάπτυξη των πωλήσεων των προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως τα βιολογικά προϊόντα και τα λειτουργικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, προϊόντα καινοτόμα που απολαμβάνουν υψηλής αποδοχής στις αγορές του εξωτερικού.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων στο Διδυμότειχο, οι οποίες αφορούσαν την βελτίωση του κόστους παραγωγής, επηρέασαν σημαντικά την ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου.

Επιπρόσθετα, οι ενέργειες συγκράτησης του κόστους διάθεσης των προϊόντων που πραγματοποίησε η εταιρεία σε όλη τη διάρκεια του 2023, συντέλεσαν στην αντιστάθμιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους και του ιδιαίτερα αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους.

Αντίστοιχα, οι υποδομές στη θυγατρική εταιρεία Campus και ο υψηλός δείκτης αναπαραγωγής βοήθησαν στο να συγκρατηθεί το μεικτό περιθώριο κέρδους παρά τις αυξημένες τιμές των ζωοτροφών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εβροφάρμα αποφάσισε να προτείνει την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά τη διάρκεια του 2023 συνεχίστηκαν οι επενδύσεις του ομίλου, ολοκληρώνοντας έργα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με τη διαχρονική δέσμευση της Εβροφάρμα για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο Διδυμοτείχου φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 750kW, τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ψύξης αμμωνίας και η εγκατάσταση νέου ατμολέβητα. Τέλος, κατασκευάστηκαν νέοι χώροι υποδοχής και φύλαξης σιτηρών και ζωοτροφών στην θυγατρική.

Με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αναμένεται να κινηθεί η παγκόσμια οικονομία, ως απόρροια της διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλό επίπεδο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς και της γεωπολιτικής κρίσης.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, καθώς και τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας που μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα αύξησης των τιμών ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η διαρκής πίεση για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην ελληνική αγορά μέσω μείωσης τιμών πώλησης των προϊόντων, αύξησης των προσφορών και την εφαρμογή των νέων μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης, αναμένεται να συμπιέσουν το μεικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων.

Η διοίκηση της Εβροφάρμα, όμως, διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2024 παρακολουθώντας στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τα οποία είναι η καθετοποιημένη παραγωγή, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και το ευρύ προϊοντικό μείγμα, βρίσκεται σε θέση να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσει κάθε τυχόν μελλοντική ευκαιρία με σκοπό την περεταίρω βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης του ομίλου παραμένει η παραγωγή υψηλής ποιότητας ιδιοπαραγόμενου αγελαδινού γάλακτος και η διάθεση στον τελικό καταναλωτή ανώτερης ποιότητας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, εντός του 2024, αναμένεται σημαντική αύξηση των εξαγωγών, όχι μόνο σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και σε τρίτες χώρες.

Την ίδια στιγμή θα ξεκινήσει νέο επενδυτικό πλάνο με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Τέλος, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την βελτίωση λήψης αποφάσεων.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

ΔΝΤ: Γιατί διαφέρει ο αντίκτυπος από τα υψηλά επιτόκια σε διαφορετικές οικονομίες

admin

Attica Group: Επένδυση 14 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 2ου ξενοδοχείου στη Νάξο

admin

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 19 έως 22 Μαρτίου

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy