16 Ιουνίου, 2024
Οικονομία

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων κατά 4,7% στο α’ τρίμηνο 2024

Αύξηση πωλήσεων κατά 4,7% παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis κατά το Α’ τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις ενοποιημένες πωλήσεις να ανέρχονται σε 122,0 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του ’24 από 116,6 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του ’23.

Η αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου Fourlis υποστηρίχθηκε κυρίως από τον κλάδο ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ), τη θετική δυναμική στις πωλήσεις τον κλάδο αθλητικών ειδών (καταστήματα INTERSPORT), ενώ σημαντική επίδοση παρουσίασε η νέα λιανική δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα Υγείας και Ευεξίας, Holland & Barrett.

Τα ενοποιημένα έσοδα υποστηρίχθηκαν επίσης από την αύξηση των εσόδων από τρίτους της Trade Estates.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε 57,5 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 από 51,8 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023, με το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 47,1% το Α’ τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το περσινό περιθώριο μικτού κέρδους 44,4%, υποστηριζόμενο κυρίως από το ισχυρό μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ), καθώς και από τη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους τόσο στον κλάδο αθλητικών ειδών (καταστήματα INTERSPORT) όσο και στον κλάδο Υγείας και Ευεξίας (καταστήματα Holland & Barrett).

Το EBITDA (OPR)* του Ομίλου αυξήθηκε κατά 156% φτάνοντας τα 6,5 εκατ. ευρώ κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 από 2,6 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023, ενώ το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 5,4% το Α’ τρίμηνο του 2024 από 2,2% το Α’ τρίμηνο του 2023. Το EBIT του Ομίλου ανήλθε σε 2,7 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 από ζημίες 1,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2023, με το περιθώριο EBIT να ανέρχεται σε 2,2% το Α’ τρίμηνο του 2024.

Ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 3,1 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 από ζημίες 5,8 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του ’23 και ζημιές μετά από φόρους ύψους 2,5 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 από ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023.

Μετά τα Δικαιώματα μειοψηφίας ο Όµιλος παρουσίασε ζημιές 3,6 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο 2023.

Οι πωλήσεις από τη Λιανική του Ομίλου, ανήλθαν σε 116,2 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 από 112,0 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023, αυξημένες κατά 3,7%, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των πωλήσεων κατά 4,6% στη Λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα IKEA) καθώς και της θετικής ανάπτυξης της Intersport και της σημαντικής απόδοσης των καταστημάτων Holland & Barrett.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο του Ομίλου αποκτά περαιτέρω δυναμική, αντιπροσωπεύοντας το 17% των συνολικών λιανικών εσόδων του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με 14% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, υποστηριζόμενο από όλες τις δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου.

Το περιθώριο μικτού κέρδους από τη Λιανική του Ομίλου ανήλθε σε 44,5% το Α’ τρίμηνο του 2024 από 43,5% το Α’ τρίμηνο του 2023, αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου στην αλυσίδα εφοδιασμού του.

Η Λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του Ομίλου Fourlis εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μία από τις περιοχές με τις καλύτερες επιδόσεις για τον όμιλο Interikea. Eξαιρουμένης της επίδρασης της Trade Estates που ενοποιείται πλήρως στο συγκεκριμένο κλάδο επί του παρόντος, σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 4,6% κατά το Α’ τρίμηνο του 2024, φθάνοντας τα 78,2 εκατ. ευρώ από 74,7 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης όγκου πωλήσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την ηγετική θέση των καταστημάτων ΙΚΕΑ στην αγορά σε όλη την περιοχή δραστηριότητας του Ομίλου.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν το 56% των πωλήσεων της λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων ΙΚΕΑ από τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκαν κατά 3%.

Οι πωλήσεις της Λιανικής Αθλητικών Ειδών (Καταστήματα INTERSPORT), εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις εταιρείες «The Athlete’s Foot» (TAF) και «Intersport Turkey» (ITR), αυξήθηκαν κατά 1,1% κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου του 2024 σε σύγκριση με το A’ τρίμηνο του 2023.

Το περιθώριο μικτού κέρδους της Λιανικής Αθλητικών Ειδών ανήλθε σε 42,9% το Α’ τρίμηνο του 2024 από 42,5% το Α’ τρίμηνο του 2023, αντανακλώντας την εστίασή μας στη διατήρηση της ανταγωνιστικής μας θέσης. Η συγκράτηση του πληθωρισμού είχε θετικό αντίκτυπο στα λειτουργικά έξοδα, ο οποίος όμως αντισταθμίστηκε από τα υψηλότερα έξοδα μάρκετινγκ, το οποίο είναι σύμφωνο με το πλάνο μας.

Το franchise των καταστημάτων HOLLAND & BARRETT του Ομίλου Fourlis συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, παρουσιάζοντας αισιόδοξες επιδόσεις. Οι πωλήσεις από τη Λιανική Υγείας & Ευεξίας ανήλθαν σε 0,4 εκατ. ευρώ εντός του Α’ τριμήνου του 2024 σε σύγκριση με 0,1 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023.

Σε like-for-like επίπεδο τα καταστήματα HOLLAND & BARRETT σημείωσαν σημαντική αύξηση πωλήσεων το Α’ τρίμηνο του 2024, χάρη στα υψηλά ποσοστά πιστότητας πελάτη και μετατροπής σε πωλήσεις. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Holland & Barrett παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη, με τη συμμετοχή του στις συνολικές πωλήσεις της RHW να ανέρχεται στο 17% κατά το πρώτο 9μηνο λειτουργίας του.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου, συνεχίζει να παράγει σημαντική αξία χάρη στο υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σημειώνοντας αύξηση κατά 68,8% στα Έσοδα από μισθώματα το Α’ τρίμηνο του ’24 και αύξηση κατά 61% στο EBITDA, επηρεασμένη θετικά από την εξαγορά του SMART PARK, του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου στην Ελλάδα. Επιπλέον, κατά την 31/03/2024, η μικτή εκτιμώμενη αξία (GAV) της ανέρχεται σε €477 εκ.(εξαιρουμένων των συμμετοχών ύψους €7,1 εκ.), ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού ανήλθε σε €302,7 εκ.

Ο κ. Δημήτρης Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, σχολίασε: «Η επίδοσή μας στο Α’ τρίμηνο του 2024 σηματοδοτεί ένα αισιόδοξο ξεκίνημα του έτους, με αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένη κερδοφορία παρά το παραδοσιακά δύσκολο τρίμηνο. Η δέσμευσή μας για την υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, συμπεριλαμβανομένων των βελτιστοποιήσεων, των πρωτοβουλιών βελτίωσης της εμπειρίας πελάτη, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτών των θετικών αποτελεσμάτων.

Βασιζόμενοι στη δυναμική του οικονομικού έτους 2023, όπου πετύχαμε διψήφια αύξηση των εσόδων και βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, είμαστε έτοιμοι για ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά. Κοιτάζοντας μπροστά, εστιάζουμε σε έναν σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη που δίνει έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεων σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής μας, στην αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και στην επέκταση της παρουσίας μας στις αγορές μας».

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 30.000 ευρώ στην «Κρητικός»

admin

«Απλησίαστα» τα σοκολατένια αυγά το Πάσχα – Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του κακάο

admin

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο κινεζικές τράπεζες που στηρίζουν την Ρωσία

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy