19 Μαΐου, 2024
Οικονομία

ΚΕΠΑ: 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για πρόσκληση ένταξης επτακοσίων γιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος

Την τελευταία Κυριακή του Μαΐου (26.5.2024) λήγει η πρόσκληση για την ένταξη 700 γιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), με την οποία γίνεται πράξη η ενίσχυση των ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου και ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης πολλών χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία.

Στο ΕΣΙ μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε γιατρός, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής του. Έτσι, γίνονται δεκτοί τόσο δημόσιοι υπάλληλοι, όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η απασχόληση στα ΚΕΠΑ είναι παράλληλη με τις λοιπές δραστηριότητές τους. Ο προγραμματισμός των ραντεβού είναι ευέλικτος και βάσει της διαθεσιμότητας που δηλώνει ο κάθε ιατρός.

Οι 700 γιατροί, που θα ενταχθούν και θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας, θα αμείβονται με αυξημένα ποσά κατά 50%.

Παράλληλα, για πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΚΕΠΑ το 2011, αυξάνεται και ο αριθμός των ειδικοτήτων, καθώς στις επιτροπές εντάσσονται παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, αναπτυξιολόγοι και γαστρεντερολόγοι.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως, για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κλπ.

Όλες οι σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την ένταξη των 700 γιατρών στο ΕΣΙ

1. Ποιοι ιατροί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ);

Στο ΕΣΙ μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε ιατρός, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής του. Έτσι, γίνονται δεκτοί γιατροί που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (δημόσιοι λειτουργοί), όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες (ιδιώτες).

2. Η Πρόσκληση αφορά σε πρόσληψη στο δημόσιο;

Όχι. Η απασχόληση σε υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ είναι παράλληλη με τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες των ιατρών.

3. Ποιος επιλέγει σε πόσες και ποιες επιτροπές (ημέρες, ώρα), θα συμμετάσχει ένας ιατρός;

Οι ίδιοι οι ιατροί δηλώνουν την διαθεσιμότητά τους. Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις διαθεσιμότητας, και το πλήθος των περιστατικών, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή αυτών, συγκροτεί τις Επιτροπές και προσδιορίζει τα ραντεβού. Οι ιατροί ενημερώνονται για τα ραντεβού τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

4. Ποιες ώρες γίνονται οι αξιολογήσεις; Πόσες ώρες την μέρα διαρκούν;

Οι ώρες απασχόλησης είναι πρωινές και με ραντεβού ανά 20 λεπτά,  με το πρώτο ραντεβού να είναι στις 08:00 π.μ.. Στο χώρο όπου διεξάγονται οι υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, αξιολογούνται κατά μέσο όρο 22 αιτήματα, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται η αξιολόγηση των πολιτών στο χώρο διαμονής τους (κατ’ οίκον επίσκεψη), τα προς αξιολόγηση αιτήματα είναι περίπου 15.   

5. Υπάρχει δέσμευση για συμμετοχή σε συγκεκριμένο αριθμό συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ; Σε πόσες συνεδριάσεις μπορώ να συμμετέχω μέσα στην ημέρα;

Οι ιατροί που εργάζονται σε Δημόσιες Δομές Φροντίδας Υγείας και στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών τουλάχιστον για 5 ημέρες ανά μήνα, χωρίς δυνατότητα των δομών να τους απαγορεύσουν τη συμμετοχή.

6. Ποιες είναι οι ειδικότητες που ζητούνται και ποιος ο αριθμός των ιατρών ανά ειδικότητα; 

7. Ποια είναι τα ποσά που έχουν καθορισθεί για την αμοιβή των ιατρών που θα ενταχθούν στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) του ΚΕΠΑ;

Οι αποζημιώσεις των ιατρών του ΚΕΠΑ όλως προσφάτως αυξήθηκαν κατά 50%. Η αποζημίωση υπολογίζεται ανά αξιολογούμενο αίτημα, για το οποίο εκδίδεται οριστική Γνωμάτευση Αναπηρίας και ανέρχεται:

α) Για τον Πρόεδρο Υγειονομικής Επιτροπής (ΥΕ):

 • σε 15 ευρώ, σε περίπτωση αξιολόγησης σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων του ΚΕΠΑ
 • σε 45 ευρώ, σε περίπτωση αξιολόγησης κατ’ οίκον.
 • σε επιπλέον 3 ευρώ, σε περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται εκτός έδρας του ιατρού.

β) Για τα μέλη Υγειονομικής Επιτροπής:

 • σε 10,50 ευρώ, σε περίπτωση αξιολόγησης σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων του ΚΕΠΑ
 • σε 31,50 ευρώ, σε περίπτωση αξιολόγησης κατ’ οίκον.
 • σε επιπλέον 3 ευρώ, σε περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται εκτός έδρας του ιατρού.

Τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης καλύπτονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μετακίνησης δημοσίων λειτουργών.

8. Παρέχεται εκπαίδευση στους ιατρούς προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους ως μέλη του ειδικού σώματος ιατρών του ΚΕΠΑ;

Οι επιτυχόντες ανά ειδικότητα ιατροί καλούνται να συμμετέχουν στην ειδική εκπαίδευση ιατρών του ΕΣΙ, η οποία γίνεται εξ αποστάσεως.

9. Ποιο είναι το έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι ενταχθέντες ιατροί στο μητρώο ιατρών ειδικού σώματος του ΚΕΠΑ;

Με την ένταξη των ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών καλούνται να επιτελέσουν το έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. και ειδικότερα:

 • την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτήσεων, του συνοδευτικού υλικού, των αξιολογούμενων και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, με σκοπό την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας,
 • το χαρακτηρισμό των αιτούντων ως Ατόμων με Αναπηρία,
 • τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.),
 • τον καθορισμό του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται,
 • τον καθορισμό της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας,
 • την κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.

10. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών;

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση του gov.gr και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης – δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους όπως: τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια, κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών. Επίσης, αναρτούν υποχρεωτικώς τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

11. Πότε εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων;

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 λήγει η πρόσκληση για την ένταξη 700 γιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) του ΚΕΠΑ, η οποία εκκίνησε την 1η Μαΐου 2024.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα μειώσει τα επιτόκια σύντομα

admin

Tα τρία SOS για τους «influencers»

admin

Κομισιόν: Συμφωνία για παροχή 6 δισ. ευρώ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy