22 Ιουλίου, 2024
Οικονομία

Nέο Λαϊκό Μέτωπο: Ποιο είναι το οικονομικό πρόγραμμα των νικητών των εκλογών στη Γαλλία

Αλλαγές στη φορολογία, παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, είναι μεταξύ πολλών άλλων, οι άξονες που θα κινηθεί το οικονομικό πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου (ΝΛΜ), του συνασπισμού που νίκησε τις εκλογές στη Γαλλία, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται και οι 3 βασικές προτεραιότητες.

Οι κοινοβουλευτικές εκλογές που έγιναν με σκοπό να αναδείξουν την επόμενη κυβέρνηση της Γαλλίας, ανέδειξαν ως πρώτη δύναμη τον σχηματισμό της Αριστεράς, προκαλώντας έκπληξη σε όσους προεξοφλούσαν μία νίκη της Μαρίν Λε Πεν, ενώ γέννησε και προβληματισμό σε όσους θεωρούσαν ως πιο «καταστροφική» εξέλιξη μια νίκη του Νέου Λαϊκού Μετώπου εν συγκρίσει με την ακροδεξιά.

Άλλωστε, και ο υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λε Μερ, φρόντισε να αντιταχθεί στην προοπτική νίκης της Αριστεράς.

Τι όμως πραγματικά πρεσβεύει το οικονομικό πρόγραμμα του ΝΛΜ;

Όπως αναφέρεται το πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου σηματοδοτεί μια άμεση και ξεκάθαρη ρήξη με την πολιτική που εφαρμόζεται από το 2017.

Βασίζεται στις ανάγκες, στον οικολογικό σχεδιασμό και στον διαμοιρασμό των πλούτου ενώ στοχεύει σε μια ισχυρή και δίκαιη αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η κρατική δράση για τις επιχειρήσεις και τα εισοδήματα των νοικοκυριών θα πρέπει να καταστήσει διαθέσιμους τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη ποιοτικής απασχόλησης, κατάρτισης και δημόσιων υπηρεσιών.

Στο πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου, το κράτος επανατοποθετείται ως «παίκτης» στην οικονομία, προσανατολίζοντας την σε παρεμβάσεις στον οικολογικό σχεδιασμό, στην κατοικία, βιομηχανική κυριαρχία και περιφερειακή και χωροταξικός σχεδιασμός.

Για τη χρηματοδότηση αυτής της επανατοποθέτησης, το πρόγραμμα βάζει τέλος στις μη παραγωγικές φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο στοχεύοντας τους υπερπλούσιους και τα υπερκέρδη και αποκαθιστώντας τον προοδευτικό χαρακτήρα του κράτους με τον αναδιανεμητικό του ρόλο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι θα επιτραπεί στους 9 στους 10 Γάλλους να πληρώνουν λιγότερους φόρους από το 2025, επικεντρώνοντας στην κατανάλωση ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Οι μεταρρυθμίσεις που περιέχονται στο πρόγραμμα αναμένεται να κατευθύνουν τις δαπάνες και να μειώσουν το κόστος του κεφαλαίου, μέσα από αναμόρφωση των επιδοτήσεων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, νέο φορολογικό σύστημα, διαμόρφωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δημόσιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο κ.λπ.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως στόχο να αυτοχρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την ανάκαμψη της ανάπτυξης που θα βασιστεί κυρίως στη φορολογική μεταρρύθμιση και την εισοδηματική πολιτική, για να ανταποκριθεί στην κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναπτύσσοντας δημόσια δίκτυα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην υγεία, την παιδεία, την έρευνα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Κεντρικό ρόλο στο οικονομικό πρόγραμμα της Αριστεράς, παίζει η ισχυρή αύξηση των μισθών και ανάπτυξη της κατάρτισης.

Σύμφωνα με αυτό, οι μαζικές αυξήσεις των μισθών έχουν αντίκτυπο τόσο στη ζήτηση, αυξάνοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, όσο και στην οικονομία στο σύνολό της.

Το πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου δεσμεύεται για αναβάθμιση της εργασίας και του νοήματός της μέσα από αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς, μέσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 14% στα 1.600 ευρώ καθαρά ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Προκαταβολές με 0% για 1 ή 2 έτη, από τον δημόσιο τραπεζικό τομέα, για ΜμΕ σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις.
  • Δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης για την ανάπτυξη των ΜμΕ για την ανάληψη των οικονομικών τους επιβαρύνσεων
  • Ένα καθεστώς επιδοτούμενων δανείων για τις ΜμΕ που επιθυμούν να επεκταθούν: Χρηματοδότηση με 0% ή ακόμη και αρνητικό επιτόκιο για τις επενδύσεις τους, με μείωση του επιτοκίου όσο πιο κοινωνικά και περιβαλλοντικά χρήσιμη είναι η επένδυση,
  • Φθίνοντα και προσωρινά μέτρα οικονομικής στήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις που τα χρειάζονται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΝΛΜ στην κατάρτιση. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, ο χρόνος κατάρτισης θα ενισχυθεί, θα επιλέγεται ελεύθερα και θα χρηματοδοτείται από συνεισφορές. Η κατάρτιση δεν θα πωλείται πλέον στην αγορά, αλλά θα αποτελεί δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους.

Γενικά, το πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου διαρθρώνεται σε τρεις βασικές προτεραιότητες:

1. Δράση για τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης

Σύμφωνα με αυτή την προτεραιότητα, θα υπάρξει αύξηση των μισθών, των κοινωνικών παροχών και των χαμηλών συντάξεων οδηγώντας σε μια έξαρση της λαϊκής κατανάλωσης, ευνοώντας και την επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία επωφελείται από την αύξηση της ζήτησης και θα είναι σε θέση να προσλάβει νέο προσωπικό. Ωφέλεια προκύπτει και για τα δημόσια οικονομικά τα οποία επωφελούνται από τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα.

2. Μια οικολογική διχοτόμηση για τη διατήρηση του κλίματος και της ζωής

Σκοπός του ΝΛΜ είναι ένας βαθύς μετασχηματισμός των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης βάζοντας τα θεμέλια σε ένα μακροχρόνιο οικολογικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει στη Γαλλία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα, προσαρμοζόμενη στην πρόκληση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Για να γίνει πράξη η αλλαγή του μοντέλου πραγματοποιείται με την εργατική και μεσαία τάξη και μεσαίες τάξεις, και συμβάλλει στην κίνηση και τη διάρθρωση ενός ευρέος φάσματος οικονομικών τομέων σιδηροδρόμων, της ενέργειας, των κατασκευών και της ανακαίνισης, τη γεωργία, την αγροβιομηχανία κ.λπ.

3. Βελτίωση και ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών

Καταγγέλλοντας την «κατάρρευση» των δημόσιων υπηρεσιών, το νέο λαϊκό μέτωπο φιλοδοξεί να επαναφέρει τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους σε αντιστοιχία με το έργο που επιτελούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και τις ανάγκες της κοινωνίας, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να επωφελείται από τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες – όπως σχολεία, μεταφορές, νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, γηροκομεία, κλπ.- σε απόσταση 30 λεπτών από το σπίτι τους.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

ΕΤΕ: Ανάπτυξη 4% μπορεί να επιτύχει ο επιχειρηματικός τομέας το 2024 – Ξεχωρίζει ο κλάδος της «νέας οικονομίας»

admin

Οικονομία: Οι 5 κόμβοι του Χατζηδάκη για το καλοκαίρι

admin

Κρεμλίνο: Χρειαζόμαστε λεπτομέρειες πριν απαντήσουμε στο σχέδιο της ΕΕ για τα ρωσικά σιτηρά

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy