25 Ιουλίου, 2024
Οικονομία

Προϋπολογισμός: Τα ισχυρά φορολογικά έσοδα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου διεύρυναν το πλεόνασμα

«Mε το δεξί» μπήκε η χρονιά για την ελληνική οικονομία καθώς τα ισχυρά έσοδα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου διεύρυναν το πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από τους στόχους της έκθεσης του Προϋπολογισμού 2024. Ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους το εν λόγω διάστημα τα φορολογικά έσοδα τα οποία υπερέβησαν τον στόχο κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της είσπραξης των δόσεων φορολογίας εισοδήματος, αλλά και τα έσοδα από δημόσιες επενδύσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, τα οποία ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,46 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 101 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2024 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 και πλεονάσματος 2,308 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,401 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,981 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,215 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους. Ενδεικτικά, ποσό ύψους 159 εκατ. ευρώ που αφορά σε έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία εισπράχθηκαν ετεροχρονισμένα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ σημαντικό μέρος της διαφοράς στις καθαρές εισπράξεις των φορολογικών εσόδων ύψους 565 εκατ. ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023.

Επιπλέον ποσό 301 εκατ. ευρώ αφορά ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Επομένως το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπλέον επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Ενισχυμένα τα έσοδα

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12,671 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,593 δισ. ευρώ ή 14,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 565 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των επιστροφών, β) στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 732 εκατ. ευρώ και γ) στην είσπραξη ποσού 159 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Μάρτιο 2024.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11,401 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 950 εκατ. ευρώ ή 9,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Η υπερεκτέλεση αυτή εκτιμάται ότι προέρχεται κυρίως από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024, όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,159 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 385 εκατ. ευρώ από τον στόχο (773 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,613 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 732 εκατ. ευρώ από τον στόχο (881 εκατ. ευρώ).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2024 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,954 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα όσο και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ και επιτυγχάνεται παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε στις επιστροφές των φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,840 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 581 εκατ. ευρώ ή 11% έναντι του στόχου, αύξηση η οποία εκτιμάται ότι προέρχεται κυρίως από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024 και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 658 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 324 εκατ. ευρώ από τον στόχο (334 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 342 εκατ. ευρώ από τον στόχο (167 εκατ. Ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 ανήλθαν στα 11,211 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (10,976 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά 553 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδυτικών δαπανών κατά 735 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 399 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς ΟΚΑ κατά 301 εκατ. Ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2,055 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 633 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, καθότι παρουσιάστηκε υπέρβαση του στόχου τόσο στο ΠΔΕ όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: www.newsit.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Θεοχάρης: Έως 29 Απριλίου η τακτοποίηση ρυθμίσεων με ανεξόφλητες δόσεις

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,46% – Σε νέα υψηλά 13 ετών η αγορά

admin

ΗΠΑ – Κίνα: Οι επενδύσεις της Κίνας στις Φιλιππίνες δε θα επηρρεαστούν από τις συμφωνίες των Φιλιππίνων με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Privacy & Cookies Policy